Co musisz wiedzieć o PIT 37 – ulgi i zasiłki

Aby poprawnie rozliczyć PIT 37 należy do urzędu skarbowego dostarczyć informację odnośnie PIT 11. PIT 37 jest przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli za pośrednictwem płatnika, którego źródło dochodu znajduje się na terenie Polski. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o tej formie deklaracji – jak rozliczyć zasiłki chorobowe, ulgi i co to jest PIT/2K? Przeczytaj poniższy artykuł i sięgnij po sprawdzone informacje!

Zasiłki w PIT 37 – co musisz o nich wiedzieć?
Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS lub pracodawcę:
Osoba ubezpieczona z tytułu umowy o pracę może otrzymywać świadczenia chorobowe oraz zasiłki. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje jedynie z tytułu stosunku pracy. W zależności od tego, kto te kwoty wypłaca oraz tego ( pracodawca, ZUS ) należy uzupełnić inne rubryki w PIT 37. Zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy należy również:
-ująć w PIT 37 ( PIT 36 )
-wykazać zasiłki w rubryce ,, inne źródła przychodów “
Jeśli zasiłek jest wypłacany przez ZUS trzeba również zaznaczyć pole ,, inne źródła dochodu”.
UWAGA:Kwoty z PIT 11 dotyczące zasiłku chorobowego nie są wyszczególnione. Podczas przepisywania sprawdź, czy kwota na pewno dotyczy zasiłku chorobowego!
Zasiłek rehabilitacyjny:
Zasiłek ten powinien być ujęty w PIT 11, PIT 11 A, oraz w deklaracji rocznej, w której zasiłek ten wypłacany przez ZUS lub pracodawcę trzeba zaznaczyć w rubryce ,, inne źródła dochodu “. Pracodawca nie może samodzielnie wypłacanych zasiłków traktować jako przychodów z umowy o pracę. Nie można wobec tego zaznaczyć rubryki ,, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę “. Warto tutaj zaznaczyć, że istnieje różnica pomiędzy wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym. Zasiłek chorobowy jest zawsze źródłem innego dochodu, natomiast wynagrodzenie chorobowe stanowi przychód z umowy o pracę. Zasiłek chorobowy będzie także źródłem innego dochodu, nawet, gdy wypłaca go pracodawca i tak też należy zaznaczyć rubrykę: ,, inne źródła przychodu “

PIT/2K – co to jest i jak się rozliczyć?

PIT/2K jest związany z ulgą odsetkową oraz odliczaniem odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Deklaracja ta jest załącznikiem składanym tylko i wyłącznie w związku z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. Oświadczenie wraz z załącznikiem PITK2 składa się raz w roku, w którym rozpoczyna się korzystanie z ulgi odsetkowej – rok może być inny niż ten, w którym zakończyła się inwestycja budowlana. W roku tym możesz skorzystać też z odliczenia odsetek zapłaconych przed zakończeniem inwestycji i przed rokiem rozpoczęcia korzystania z ulgi.

PIT 0 – dla kogo?

PIT/O podobnie jak PIT związany z ulgą odsetkową jest załącznikiem i nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Przeznaczony jest do wykazania preferencyjnych odliczeń, które Ci przysługują. Wypełniając ten załącznik odliczysz:
-ulgę na dzieci
-ulgę na szkolenie uczniów i przygotowanie zawodowe
-ulgę abolicyjną
-ulgę aktywizacyjną
-na Internet
PIT ten nie służy do wykazywania ulgi mieszkaniowej. Ulga podatkowa, czyli ulgi w PIT 37 wymaga zapoznania się z tabelą: zobaczysz w niej za co konkretnie przysługują ulgi i w jakiej kwocie nastąpi zmniejszenie wysokości podatku PIT.
PAMIĘTAJ! Swoją deklarację podatkową złożysz za pośrednictwem Internetu! PIT online – na stronie podatki.gov.pl dokonasz nie tylko rejestracji, ale i szybko wypełnisz swoje dokumenty. Będą one dostępne na Twoim koncie, podobnie jak pozostałe deklaracje podatkowe za poprzednie lata.

Author: kancelaria-kpmk.pl