Czy można żądać odszkodowania za niewykonanie umowy?

Czy można żądać odszkodowania za niewykonanie umowy?

W biznesie często dochodzi do sytuacji, w których jedna ze stron nie wykonuje umowy w sposób zgodny z postanowieniami. W takim przypadku, druga strona może zastanawiać się, czy ma prawo żądać odszkodowania za niewykonanie umowy. Warto zatem bliżej przyjrzeć się tej kwestii i dowiedzieć się, jakie są możliwości ochrony prawnej w przypadku takiej sytuacji.

 1. Podstawy żądania odszkodowania

Główne podstawy prawnym żądania odszkodowania za niewykonanie umowy to:

 • naruszenie umowy przez jedną ze stron
 • udowodnienie szkody poniesionej przez drugą stronę
 • przyczynowość między niewykonaniem umowy a poniesioną szkodą

W przypadku, gdy powyższe warunki są spełnione, druga strona może wnieść pozwolenie do sądu domagając się odszkodowania.

 1. Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za niewykonanie umowy ustalana jest na podstawie wielu różnych czynników. Do najważniejszych zalicza się:

 • rodzaj umowy i wartość przedmiotu umowy
 • stopień naruszenia umowy
 • rozmiar poniesionej szkody
 • dokumentacja i dowody potwierdzające szkodę

Pamiętaj, że wysokość odszkodowania może być uzależniona od decyzji sądu, który analizuje każdą sprawę indywidualnie.

 1. Wyjątki od żądania odszkodowania

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możliwe jest żądanie odszkodowania za niewykonanie umowy. Istnieje kilka wyjątków, które uniemożliwiają takie żądanie, a mianowicie:

 • umowa zawierała klauzulę wyłączająca odpowiedzialność za niewykonanie
 • umowa została zawarta w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z przepisami prawa
 • strona dochodzi swoich praw na drodze ugodowej, bez konieczności występowania do sądu

W takich sytuacjach warto skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, czy w danym przypadku można dochodzić odszkodowania.

 1. Procedura sądowa

Jeśli żądanie odszkodowania zostaje wniesione do sądu, rozpoczyna się procedura sądowa. W jej trakcie sąd rozpatruje dowody, analizuje stan faktyczny i prawny, a następnie podejmuje decyzję w sprawie wysokości odszkodowania. Procedura sądowa może być skomplikowana i czasochłonna, dlatego warto zasięgnąć porady prawnika, który pomoże skutecznie prowadzić sprawę.

 1. Alternatywne sposoby rozwiązania sporu

Warto również wiedzieć, że istnieją alternatywne sposoby rozwiązania sporu związanego z niewykonaniem umowy. Może to być negocjowanie umowy porozumienia, mediacja lub arbitraż. Takie metody często są skuteczne i mogą pomóc uniknąć kosztownego procesu sądowego.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie czy można żądać odszkodowania za niewykonanie umowy, warto zaznaczyć, że tak, istnieje taka możliwość. Jednak należy spełnić szereg warunków oraz przeprowadzić odpowiednią procedurę formalną. W przypadku sporu związanego z umową, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w odpowiednim zabezpieczeniu interesów i podjęciu właściwych działań.

Author: kancelaria-kpmk.pl