Czy osoba będąca na zwolnieniu lekarskim musi zgłosić to pracodawcy?

Czy osoba będąca na zwolnieniu lekarskim musi zgłosić to pracodawcy?

Kiedy zachorujemy i nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, jednym z naszych pierwszych kroków jest skonsultowanie się z lekarzem. Po wizycie u specjalisty może się okazać, że potrzebujemy zwolnienia lekarskiego, aby móc wrócić do pełni zdrowia. Jednak pojawia się pytanie, czy jesteśmy zobowiązani powiadomić naszego pracodawcę o naszym aktualnym stanu zdrowia? W tym artykule omówimy tę kwestię w szczegółach.

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim musi zgłosić to pracodawcy?
Zacznijmy od najważniejszego pytania – czy osoba będąca na zwolnieniu lekarskim musi to zgłosić swojemu pracodawcy? Odpowiedź jest jednoznaczna: tak. Bez względu na przyczyny i długość zwolnienia, pracodawca powinien zostać poinformowany o naszej nieobecności z powodu choroby. Istnieją przepisy prawne, które nakazują pracownikom dostarczenie zwolnienia lekarskiego swojemu pracodawcy.

Przepisy prawne dotyczące zwolnień lekarskich
Zwolnienia lekarskie są uregulowane przez Kodeks Pracy, a dokładniej przez Rozdział 4 art. 100–105. Według tych przepisów, pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności z powodu choroby oraz dostarczyć zwolnienie lekarskie niezwłocznie po jego uzyskaniu. Jeżeli pracownik nie dostarczy zwolnienia w terminie, może narazić się na konsekwencje w postaci zaniżenia wynagrodzenia lub wprost zwolnienia dyscyplinarnego.

Jak powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?
Teraz, gdy wiemy, że powinniśmy zgłosić pracodawcy nasze zwolnienie lekarskie, pojawia się pytanie, jak to zrobić? Istnieje kilka sposobów, które możemy zastosować. Pierwszym jest skontaktowanie się z pracodawcą telefonicznie i poinformowanie go o swojej sytuacji. Innym rozwiązaniem jest wysłanie e-maila lub złożenie oświadczenia na piśmie, potwierdzającego nasze zwolnienie lekarskie. Ważne jest, aby zawsze zachować dowód, że powiadomienie zostało przekazane pracodawcy.

Reakcja pracodawcy na zgłoszenie zwolnienia lekarskiego
Po otrzymaniu informacji o naszym zwolnieniu lekarskim, pracodawca będzie musiał podjąć odpowiednie działania. Przede wszystkim powinien odnotować naszą nieobecność w dokumentacji pracowniczej oraz zapewnić naszą prywatność w związku z informacjami o naszym stanie zdrowia. Co więcej, jeśli nasze zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż ustalony czas, pracodawca może podjąć działania, takie jak przydzielenie naszego zadania innemu pracownikowi.

Długotrwałe zwolnienia lekarskie a zasady ubezpieczeniowe
Jeśli nasze zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż 30 dni, będziemy również musieli zgłosić się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), aby uzyskać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. To zaświadczenie jest konieczne, aby móc otrzymać zasiłek chorobowy dłużej niż 33 dni. W przypadku długotrwałych zwolnień lekarskich warto również skonsultować się z pracodawcą w celu omówienia dalszych kwestii związanych z naszym stanem zdrowia i ewentualnym powrotem do pracy.

Podsumowanie
Osoba będąca na zwolnieniu lekarskim jest zobowiązana poinformować swojego pracodawcę o swojej chorobie. Przepisy prawne jasno określają, że pracownik musi dostarczyć zwolnienie lekarskie niezwłocznie po jego uzyskaniu. Przez powiadomienie pracodawcy zapewniamy sobie bezpieczeństwo prawnie i zgodność z obowiązującymi przepisami. Pamiętajmy, że nasze zdrowie jest najważniejsze, a odpowiedzialne i rzetelne działanie w kwestii zwolnień lekarskich jest kluczowe dla utrzymania dobrych relacji z pracodawcą.

Author: kancelaria-kpmk.pl