Czy osoba nie będąca prawnikiem może udzielać prawnych porad – kancelaria adwokacka. Udzielanie porad prawnych Katowice

W mieście Katowice, jak wyczytać można na kilku lokalnych forach, wiele osób zastanawia się, czy osoba nie pracująca jako adwokat z Katowic może pozyskać uprawnienia do udzielanie porad prawnych. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jeśli chodzi o stronę formalną, to założenie kancelarii doradcy prawnego niemal nie różni się od postępowania przy zakładaniu zwykłej firmy. Warto jednak wiedzieć, że kancelaria udzielająca jedynie prawnych porad to nie jest to samo miejsce co kancelaria adwokacka, której pracownicy w razie potrzeby posiadają stosowane uprawnienia, aby reprezentować interesy swoich klientów na drodze postępowania sądowego.

 

Działalność doradców prawnych podlega jednak pewnemu rygorowi i nie może zostać pozostawione całkowicie bez jakiejkolwiek kontroli. Osobie nie pracującej jako adwokat może być niezwykle ciężko pozyskać uprawnienia do bycia doradcą prawnym, gdyż jak się w praktyce okazuje uprawnienia zawodowe wymagane od doradcy prawnego nie odbiegają niemalże w żadnym punkcie od uprawnień zawodowych adwokata. Uprawnienia obu zawodów porównać można także do uprawnień, jakie posiada radca prawny.

 

Author: kancelaria-kpmk.pl