Jakie dokumenty są wymagane przy zakładaniu spółki cywilnej?

Jakie dokumenty są wymagane przy zakładaniu spółki cywilnej?

Zakładanie własnej spółki cywilnej to spory krok w biznesie. Jednak zanim będziesz mógł rozpocząć działalność, musisz spełnić pewne formalności. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są niezbędne przy zakładaniu spółki cywilnej i jak przygotować je odpowiednio. Zapraszam do lektury!

  1. Umowa spółki – pierwszy i najważniejszy dokument, który musi powstać przy zakładaniu spółki cywilnej to umowa spółki. To w nim określasz zasady współpracy, podział obowiązków i udziałów w zyskach i stratach. Ważne jest, aby umowa była sporządzona w formie pisemnej i zawierała wszystkie niezbędne informacje, takie jak: nazwiska i dane osobowe wspólników, przedmiot i cel działalności, sposób podziału zysków i strat, tryb prowadzenia spraw spółki. Umowę spółki musisz podpisać w obecności notariusza.

  2. Akt założycielski – drugim ważnym dokumentem jest akt założycielski spółki cywilnej. To on stanowi podstawę do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Akt założycielski powinien zawierać m.in.: nazwę spółki, dane osobowe wspólników, adres siedziby spółki, przedmiot i cel działalności, sposób zarządzania, sposób reprezentacji spółki oraz wysokość wpłaconego kapitału zakładowego. Akt ten powinien być również opatrzony podpisami wszystkich wspólników.

  3. Podpisane oświadczenia – trzecim krokiem jest przygotowanie i podpisanie oświadczeń przez wszystkich wspólników. Oświadczenia te potwierdzają, że wszyscy wspólnicy zgadzają się na zakładanie spółki cywilnej, że zapoznali się z umową spółki i aktami założycielskimi oraz że wyrażają zgodę na kierowanie się nimi w czasie trwania spółki.

  4. Legitymacje wpisu do KRS – kolejnym dokumentem, który musisz uzyskać, jest legitymacja wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Po zgłoszeniu spółki do KRS i po zaksięgowaniu spółki w ewidencji, otrzymasz legitymacje wpisu. To dokument, który potwierdza, że Twoja spółka jest zarejestrowana i ma prawo działać.

  5. NIP i REGON – przy zakładaniu spółki musisz również uzyskać numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej). Te numery są niezbędne do wystawiania faktur, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i innych formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Numer NIP otrzymasz w urzędzie skarbowym, a numer REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym.

  6. Aktualny odpis z rejestru KRS – przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki, musisz uzyskać aktualny odpis z rejestru KRS. Ten dokument jest niezbędny do potwierdzenia, że wpis do rejestru już istnieje i jest aktualny. Możesz go uzyskać w trakcie rejestracji spółki lub wcześniej.

  7. Konto bankowe – ostatnim, ale niezwykle ważnym, dokumentem jest założenie konta bankowego dla Twojej spółki. Konto to jest niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności i dokonywania transakcji finansowych. Przy zakładaniu konta bankowego musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające rejestrację spółki oraz tożsamość jej właścicieli.

Podsumowanie:
Zakładając spółkę cywilną, musisz mieć na uwadze wszystkie wymagane dokumenty. Umowa spółki, akt założycielski, podpisane oświadczenia, legitymacja wpisu do KRS, numery NIP i REGON, aktualny odpis z rejestru KRS oraz założone konto bankowe – to wszystko jest niezbędne do prawidłowego i legalnego funkcjonowania Twojej spółki. Pamiętaj o staranności i dokładności przy przygotowywaniu tych dokumentów, aby uniknąć problemów w przyszłości. Powodzenia w zakładaniu własnej spółki cywilnej!

Author: kancelaria-kpmk.pl