Jakie są obowiązki doradcy podatkowego wobec klienta?

Jakie są obowiązki doradcy podatkowego wobec klienta?

Doradca podatkowy to specjalista, który posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa podatkowego. Jego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy klientom w kwestiach związanych z ich sytuacją podatkową.

 1. Świadczenie porad podatkowych

Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem doradcy podatkowego wobec klienta jest świadczenie porad podatkowych. Doradca powinien pomóc klientowi zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i doradzić mu, jak maksymalnie skorzystać z dostępnych ulg i preferencji podatkowych. Doradca powinien również być w stanie udzielić klientowi informacji na temat różnych strategii podatkowych i doradzić mu, jak je zastosować.

 1. Przedstawienie klientowi aktualnych przepisów podatkowych

Doradca podatkowy ma obowiązek śledzenia zmian w przepisach podatkowych i informowania klienta o nowych regulacjach, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową. Powinien również przedstawiać klientowi różne możliwości korzystania z ulg podatkowych i informować go o potencjalnych ryzykach związanych z ich wykorzystaniem.

Lista wypunktowana 1:

 • Przedstawianie klientowi zmian w przepisach podatkowych
 • Informowanie klienta o nowych ulgach podatkowych
 • Wyjaśnianie klientowi związanych z nimi ryzyk
 1. Pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowej

Kolejnym zadaniem doradcy podatkowego jest pomoc klientowi w przygotowaniu deklaracji podatkowej. Doradca powinien zbierać i analizować różnego rodzaju dokumenty finansowe i księgowe klienta oraz pomóc mu w wypełnieniu formularzy podatkowych. Powinien również sprawdzić, czy wszystkie informacje zawarte w deklaracji są zgodne z przepisami podatkowymi i czy nie ma w nich błędów, które mogłyby doprowadzić do późniejszych problemów z organami podatkowymi.

 1. Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi

Doradca podatkowy może również reprezentować klienta przed organami podatkowymi. Powinien zapewnić klientowi wsparcie w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej lub sporu z urzędem skarbowym. Doradca powinien przygotować klienta do spotkania z inspektorem podatkowym, odpowiedzieć na jego pytania i pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

 1. Optymalizacja podatkowa

Jednym z głównych celów klientów korzystających z usług doradców podatkowych jest optymalizacja swojej sytuacji podatkowej. Doradca powinien analizować finanse klienta i szukać legalnych sposobów minimalizacji obciążeń podatkowych. Powinien zaproponować klientowi różne strategie podatkowe i pomóc mu wybrać najbardziej odpowiednią dla jego sytuacji.

 1. Doradztwo w zakresie postępowania podatkowego

W przypadku wystąpienia sporu z organami podatkowymi doradca podatkowy ma obowiązek doradzić klientowi, jakie kroki podjąć w celu ochrony swoich interesów. Powinien również świadczyć pomoc w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów i argumentacji, która może być przedstawiona organom podatkowym.

Lista wypunktowana 2:

 • Doradzanie klientowi w przypadku sporu z organami podatkowymi
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i argumentacji
 1. Ścisła współpraca z klientem

Ostatnim, ale nie mniej ważnym obowiązkiem doradcy podatkowego wobec klienta jest utrzymywanie bliskiej i zaufanej relacji z nim. Doradca powinien regularnie kontaktować się z klientem, dostarczać mu informacji na temat postępów w pracy nad jego sprawą i odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące jego sytuacji podatkowej.

Podsumowując, obowiązki doradcy podatkowego wobec klienta są bardzo zróżnicowane i wymagające. Doradca musi być doskonale zorientowany w przepisach podatkowych oraz posiadać umiejętności negocjacyjne i analityczne. Jego głównym celem jest zapewnienie klientom maksymalnej ochrony przed nadmiernymi obciążeniami podatkowymi oraz pomaganie im w optymalizacji ich sytuacji finansowej.

Author: kancelaria-kpmk.pl