Karta pobytu w Polsce – często zadawane pytania

Karta pobytu w Polsce jest ważnym dokumentem dla cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. Jednak proces ubiegania się o nią i jej wymagania mogą być trudne do zrozumienia. W tym poradniku omówimy najczęściej zadawane pytania dotyczące karty pobytu w Polsce i rozwiejemy wątpliwości, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć ten proces.

Czy potrzebuję karty pobytu w Polsce?

Czy jesteś cudzoziemcem przebywającym na terenie Polski? Jeśli tak, to pytanie o konieczność posiadania karty pobytu w Polsce jest uzasadnione. Karta pobytu jest wymagana w wielu przypadkach, w tym dla osób planujących dłuższy pobyt w kraju, pracowników czy studentów.

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub ochrony międzynarodowej. Dokument ten potwierdza Twoją tożsamość i uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez dodatkowej wizy.

Jakie są rodzaje kart pobytu w Polsce?

Istnieje tylko jeden rodzaj karty pobytu, ale jest ona wydawana na różnych zasadach i w zależności od zaistniałych okoliczności. Najczęściej wydawana jest ona po uzyskaniu pozwolenia na pobyt czasowy. W przypadku zezwolenia na pobyt stały karta pobytu ważna jest przez 10 lat.

Jakie dokumenty są wymagane do wniosku o kartę pobytu?

Procedura ubiegania się o kartę pobytu w Polsce wymaga dostarczenia zestawu dokumentów do właściwego miejscu zamieszkania urzędu wojewódzkiego. Co dokładnie należy złożyć? Przede wszystkim wypełniony wniosek o wydanie karty pobytu, dwie aktualne, kolorowe fotografie twarzy na jednolitym jasnym tle (wymiary zdjęcia: 35 mm x 45 mm), kopię ważnego dokumentu podróży oraz oryginał do wglądu. Należy też uiścić opłatę. Potrzebne będzie również aktualne potwierdzenie zameldowania. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty w innym niż polski języku, należy dodać też tłumaczenie dokumentów wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Jakie są opłaty za kartę pobytu?

Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu to 100 zł. W przypadku zawinionej utraty zniszczenia dotychczasowej karty pobytu będzie to 200 zł. Ulga w wysokości 50% przysługuje osobom małoletnim (którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat), osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom, których celem pobytu jest nauka w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w Polsce.

Jak długo ważna jest karta pobytu?

Karta pobytu ma ograniczoną ważność, która zależy od rodzaju wydanego pozwolenia na pobyt. Karta pobytu dla cudzoziemców wydana po udzieleniu pozwolenia na pobyt czasowy jest ważna przez okres, na który udzielono pozwolenia. Jeśli wydano zezwolenie na pobyt stały – karta pobytu ważna jest przez 10 lat od dnia jej wydania. Jeśli ubiegasz się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, Twoja karta pobytu będzie ważna przez 5 lat, natomiast po uzyskaniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – na okres 2 lat.

Podsumowanie

Karta pobytu w Polsce jest ważnym dokumentem dla cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na stałe lub tymczasowo. Proces ubiegania się o nią może być zawiły i wymagać dużej wiedzy na ten temat. Jeśli po przeczytaniu naszego artykułu nadal masz pytania, warto skonsultować się z firmą, która profesjonalnie zajmuje się pomocą cudzoziemcom w załatwianiu spraw związanych z regulowaniem pobytu w Polsce.

Author: kancelaria-kpmk.pl