Prawo drogowe a piesi: prawa i obowiązki pieszych na drodze

Prawo drogowe a piesi: prawa i obowiązki osób poruszających się pieszo

W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących ruchu drogowego przez wszystkich jego uczestników. Niezwykle cenne jest zatem zgłębienie zasad prawnych obowiązujących pieszych na drodze. W niniejszym artykule przedstawimy prawa i obowiązki pieszych na drodze, aby każdy mógł przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa na polskich ulicach.

Prawa pieszych na drodze

Piesi posiadają kilka praw gwarantujących im bezpieczne poruszanie się na drodze. Jednym z najważniejszych praw jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym przez kierowców. Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, kierowcy mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Dzieje się tak zarówno na oznakowanym przejściu dla pieszych, jak i w miejscu, w którym pieszy przekracza drogę.

Kolejnym prawem pieszych jest korzystanie z chodnika. Zgodnie z przepisami pieszy zobowiązany jest korzystać z chodnika lub pasa dla pieszych, jeśli jest takowy dostępny. W sytuacji braku chodnika lub pasa dla pieszych, pieszy powinien poruszać się możliwie jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Warto dodać, że pieszy również posiada prawo do korzystania z drogi dla rowerów.

Obowiązki pieszych na drodze

Oprócz praw, piesi mają także swoje obowiązki związane z poruszaniem się na drodze. Przede wszystkim, pieszy jest zobowiązany do przekraczania jezdni w miejscach do tego wyznaczonych – na oznakowanym przejściu dla pieszych lub w przypadku jego braku, w miejscu, w którym ma on najlepszą widoczność. Przemieszczanie się w miejscach niedozwolonych, takich jak autostrada czy droga ekspresowa, jest zabronione i stanowi naruszenie przepisów prawa.

Pieszy powinien także zachować szczególną ostrożność, szczególnie w okolicach zakrętów i miejsc, gdzie jego widoczność może być ograniczona. Powinien poruszać się blisko prawej krawędzi jezdni, skrajem jezdni, ale zawsze od strony lewej. Pieszy ma również obowiązek zachowania odpowiednich odstępów od pojazdów oraz nie blokowania ruchu na drodze.

Podsumowanie

Piesi, jako uczestnicy ruchu drogowego, posiadają wiele praw i obowiązków. Przede wszystkim, mają prawo do bezpiecznego poruszania się na drodze i oczekiwania od kierowców ustąpienia pierwszeństwa na przejściu. Mają obowiązek korzystać z chodników i pasów dla pieszych oraz zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się na drodze. Przestrzeganie tych zasad przez wszystkich uczestników ruchu drogowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy sytuacji na naszych drogach.

Źródła:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Author: kancelaria-kpmk.pl