Prawo ochrony danych osobowych: co powinien wiedzieć każdy obywatel?

Prawo ochrony danych osobowych: co powinien wiedzieć każdy obywatel?

W dobie rozwijającej się technologii i coraz większej ilości danych przechowywanych w różnych systemach, ochrona danych osobowych stała się jednym z kluczowych zagadnień. Każdy obywatel powinien mieć świadomość przysługujących mu praw oraz zasad dotyczących ochrony swoich danych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które powinieneś znać na ten temat.

 1. Definicja i cele ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest zagadnieniem regulowanym przede wszystkim przez RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ochrona danych ma na celu zapewnienie prywatności, poufności i bezpieczeństwa informacji dotyczących osób fizycznych. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby.

 1. Podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych

W procesie ochrony danych osobowych można wyróżnić kilka kluczowych podmiotów. Pierwszym z nich jest administrator danych, czyli podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Kolejnym ważnym podmiotem jest podmiot przetwarzający, czyli osoba lub firma, która przetwarza dane w imieniu administratora danych.

 1. Prawa przysługujące obywatelom w zakresie ochrony danych osobowych

Obywatele mają wiele praw związanych z ochroną swoich danych osobowych. Najważniejsze z nich to:

 • Prawo dostępu do danych: Każdy ma prawo uzyskać informacje na temat przetwarzanych danych i sposobu ich wykorzystania przez administratora danych.
 • Prawo do sprostowania danych: Jeśli dane są błędne lub niekompletne, obywatel ma prawo żądać ich poprawienia.
 • Prawo do usunięcia danych: Obywatel ma prawo żądać usunięcia swoich danych, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Prawo do przenoszenia danych: Obywatel ma prawo otrzymać swoje dane w formacie powszechnie używanym i przekazać je innemu administratorowi danych.
 • Prawo do sprzeciwu: Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingowych lub na podstawie uzasadnionego interesu, obywatel ma prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: W określonych sytuacjach obywatel może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.
 • Prawo do skargi: Obywatel ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że jego dane są nieprawidłowo przetwarzane.
 1. Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może prowadzić do znaczących sankcji. Organ nadzorczy może nałożyć wysokie grzywny na administratora danych lub podmiot przetwarzający. Sankcje finansowe mogą sięgać nawet 20 milionów euro lub 4% globalnego rocznego obrotu.

 1. Rola cookies w przetwarzaniu danych osobowych

Wiele stron internetowych korzysta z plików cookies, czyli małych plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika. Część z tych plików może przechowywać dane osobowe, dlatego obecnie jest wymagana zgoda użytkownika na ich zastosowanie. Warto zawsze dokładnie zapoznać się z polityką prywatności serwisu przed wyrażeniem zgody na korzystanie z cookies.

 1. Edytowanie lub usuwanie danych osobowych z internetu

Wszystkie osoby mają prawo do edytowania lub usuwania swoich danych osobowych dostępnych w internecie. Jeśli odkryjesz, że Twoje dane są publikowane bez Twojej zgody, skontaktuj się z administratorem strony i poproś o usunięcie lub sprostowanie informacji.

Należy pamiętać, że ochrona danych osobowych to zagadnienie o ogromnym znaczeniu, które dotyczy każdego z nas. Własne dane powinniśmy traktować jako cenny skarb, a przestrzeganie zasad ochrony danych to nasz obowiązek. Zaświadczeniem o tym jest RODO, które jako osobom fizycznym daje wiele praw w tym zakresie.

Author: kancelaria-kpmk.pl