Zasady dziedziczenia spadku – sprawy rodzinne. Prawo rodzinne i spadkowe

Dziedziczenie majątku to często dość skomplikowane sprawy rodzinne, które z różnych przyczyn uregulowane zostać muszą przez prawo rodzinne i spadkowe. Jeśli chodzi o dziedziczenie ustawowe, to ma ono miejsce w sytuacji, w której spadkodawca przed swoją śmiercią nie sporządził jakiegokolwiek testamentu a osoby które prawnie są uprawnione do dziedziczenia nie chcą bądź nie mogą spadku przyjąć. Taką sytuacją może być np, śmierć spadkobiercy przed oficjalnym odczytem testamentu.

 

Zawsze jednak pierwszeństwo do dziedziczenia ma osoba wskazania w testamencie. Prawo spadkowe i rodzinne działa tylko w momencie, w którym zmarły nie pozostawił po sobie testamentu czy z różnych przyczyn osoba wskazana jako spadkobierca nie może przyjąć przypisanego jej spadku. Zawsze ważniejsza jest wola zmarłego, niż przepisy spadkowe zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jest też krąg spadkobierców, jaki wyznaczają więzy rodzinne. Zgodnie z ustawą, dziedzicami zostać może małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki itd. oraz rodzice, rodzeństwo ( lub dzieci, wnuki itd. rodzeństwa), dziadkowie czy pasierbowie. Dwie ostatnie grupy do dziedziczenia dopuszczone zostały stosunkowo nie dawno.

 

Author: kancelaria-kpmk.pl