Jakie są prawa i obowiązki właściciela samochodu w przypadku kolizji drogowej?

Jakie są prawa i obowiązki właściciela samochodu w przypadku kolizji drogowej?

Właściciel samochodu to osoba odpowiedzialna za jego użytkowanie i wszelkie związane z tym czynności. Niestety, nikt nie jest bezkarny na drodze, a kolizje drogowe mogą się zdarzyć każdemu. W takiej sytuacji ważne jest, aby właściciel samochodu znał swoje prawa i obowiązki. W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty prawne dotyczące kolizji drogowych, których powinien być świadomy każdy posiadacz pojazdu.

  1. Obowiązek udzielenia pierwszeństwa osobom poszkodowanym

Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem właściciela samochodu po kolizji jest udzielenie pomocy osobom poszkodowanym. Jeżeli to możliwe, należy zapewnić im bezpieczeństwo, odłączyć zapłon i wezwać służby ratunkowe. W przypadku, gdy samochód jest sprawny i można go przemieścić, należy to zrobić, aby umożliwić swobodny przepływ ruchu.

  1. Obowiązek ustalenia winy

W przypadku kolizji drogowej ważne jest ustalenie winy. Należy pamiętać, że decydujące jest powołanie na miejsce zdarzenia policji, która dokona oględzin i sporządzi protokół zdarzenia. Wówczas właściciel samochodu ma obowiązek przedstawić swoje stanowisko i oddać dowód osobisty oraz dokumenty dotyczące pojazdu. Właściciel ma również prawo przeprowadzić oględziny techniczne pojazdu we własnym zakresie.

  1. Prawo do zgłoszenia szkody w ubezpieczalni

W przypadku kolizji drogowej właściciel samochodu ma prawo zgłosić szkodę w swojej firmie ubezpieczeniowej. Należy pamiętać, że niezależnie od tego, kto jest winny, każda strona powinna zgłosić szkodę w swojej ubezpieczalni. Właściciel samochodu powinien poinformować swojego ubezpieczyciela o zdarzeniu, podając dokładne informacje dotyczące miejscowości, daty, liczby uczestników oraz okoliczności kolizji.

  1. Lista dokumentów do zgłoszenia szkody

Przy zgłaszaniu szkody w ubezpieczalni właściciel samochodu powinien przygotować pełną dokumentację. Należy do niej: protokół zdarzenia drogowego, dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu, aktualne ubezpieczenie OC, dokument tożsamości właściciela, zdjęcia pojazdu w stanie po kolizji oraz ewentualne dodatkowe dowody, które potwierdzą wysokość strat.

  1. Prawo do dochodzenia roszczeń

W przypadku powstania szkody w kolizji drogowej właściciel samochodu ma prawo dochodzić roszczeń o odszkodowanie. Może to obejmować naprawę pojazdu, rentę z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów związanych z leczeniem, utracone zarobki z powodu niezdolności do pracy czy zadośćuczynienie moralne. Właściciel samochodu powinien skonsultować się z prawnikiem lub z firmą specjalizującą się w dochodzeniu odszkodowań.

  1. Obowiązek przestrzegania terminów

Właściciel samochodu ma obowiązek przestrzegać terminów dotyczących zgłoszenia szkody oraz wszelkich czynności związanych z dochodzeniem odszkodowania. Jeżeli nie zgłosi szkody w odpowiednim terminie, może stracić prawo do otrzymania odszkodowania. Należy też pamiętać, że niektóre ubezpieczalnie nakładają dodatkowe obowiązki, takie jak obowiązek przekazania dokumentacji medycznej czy wezwanie na badanie lekarskie.

  1. Prawo do zastępczego pojazdu

W przypadku kolizji drogowej, kiedy pojazd wymaga naprawy, właściciel samochodu ma prawo do zastępczego pojazdu. Może on wynająć pojazd o podobnych parametrach i kosztach do czasu naprawy swojego samochodu. Koszty wynajmu zastępczego pojazdu powinien pokryć sprawca kolizji lub jego ubezpieczyciel.

Podsumowując, właściciel samochodu ma prawo i obowiązek w razie kolizji drogowej. Powinien udzielić pomocy osobom poszkodowanym, zgłosić szkodę w ubezpieczalni, dochodzić swoich roszczeń oraz przestrzegać terminów i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia. Ważne jest też, aby pamiętać o zachowaniu spokoju i nieustępowaniu prawom innych uczestników ruchu drogowego. To właśnie właściciele samochodów mają na swoich barkach odpowiedzialność za swoje działania na drodze.

Author: kancelaria-kpmk.pl